Наукові школи україни pdf

issn 0131 775x. “Економіка України”. — 2015. — 2 (639) ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 330.3:378.1 І. С. К А Л Е Н Ю К, професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу соціальної інфраструктури Інституту демографії. Празька школа — українські письменники, які після захоплення України Радянським Союзом у 1920-х роках виїхали за кордон, переважно до Європи, і тривалий час мали своїм культурно-управлінським осередком місто Прагу. Йо́в Боре́цький (в миру Іва́н Боре́цький) (1560, Бірча, Галичина — 2 березня 1631) — український церковний, політичний і освітній діяч, митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1620–1631), педагог, ректор Львівської. Вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації. Складається з 4 факультетів і здійснює підготовку за 12 спеціальностями та 37 спеціалізаціями технічного, управлінського, економічного і обслуговуючого профілю. Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 420 від 01.04.2019 р. Запорізький національний технічний університет. У монографії розглядаються проблеми гендерної освіти та виховання студентської молоді в процесі соціалізації.